YEREL DESTEKLER

E-GLOBER, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletme sahiplerinin ülkemizde ulusal ve yerel olarak devlet kanalları tarafından sunulan teşvik ve destekler hakkında yakın takipte olmalarının önemine inanmaktadır.

E-GLOBER, ekosisteminin odağında bulunan ve ihracat yapmakta olan ve/veya ihracat dünyasına adım atma potansiyeli olan tüm KOBİ’lerin gerek üretim ve yatırımlarını planlama, gerekse atılım süreçlerinde destek olma vizyonuyla, işletmelerin üretim ve yatırım planlamalarında ve hali hazırdaki üretim süreçlerinde faydalanabilecekleri destek ve teşvikler hakkında bilgilendirmede bulunmaktadır. Ayrıca ihtiyaç duyulan alanlarda olası fırsatlardan yararlanabilmeleri için uzman kadrolarıyla destek hizmetleri sunmaktadır.

Ülkemizde, ihracat yapan KOBİ’lere ve işletmelere devletin muhtelif kuruluşlarının sağlamış olduğu birçok destek ve hibe programı bulunmaktadır. Ulusal düzeyde verilen desteklerin yanısıra bölgesel gelişmişliği sağlamaya yönelik olarak verilen yerel desteklerin de yatırımcılar için takibi önemlidir.

Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen yerel destekler, T.C. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, yerel potansiyeli artırarak bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla, kamu sektörü, özel sektör ve STL’lar arasındaki işbirliğini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, Türkiye’nin ulusal kalkınma planında öngörülen politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak için özel sektör kuruluşlarını da destekleyici ve koordine edici hizmetler vermektedir. Bölgelerin kalkınması ülkenin kalkınmasına da hizmet edeceği için rekabet avantajı elde etmeyi hedefleyen işletmeler, kendi bölgelerini ilgilendiren yatırım ve ticari faaliyetlerinde yerel kalkınma ajanslarının desteklerinden faydalanabilir.

Dünyanın en büyük B2B elektronik dış ticaret platformu Alibaba.com’un tek yetkili temsilcisi E-GLOBER olarak, daha çok sayıda küçük işletmenin ürünlerini daha fazla uluslararası alıcıya ulaştırmalarına destek olma misyonundan hareketle, başta KOBİ’ler olmak üzere, tüm ihracatçıların çeşitli proje ve faaliyetlerine verilen yerel destekleri öğrenmek isteyen kuruluşlar için aşağıda bazı takibi önemli sitelerden örnekler sunuyoruz.

E-GLOBER Olarak, İşimiz İşinizi Kolaylaştırmak

E-GLOBER, ülkemizde kurumlara sunulan destek ve teşviklerden haberli kalmanın önemine inanır. Bu doğrultuda takibe değer bazı kaynaklara aşağıdan ulaşılabilir.

Profesyonel olarak da özel ihtiyaçlarınız doğrultusunda uzman kadrolarımız ve yetkili çözüm ortaklarımız ile beraber sunduğumuz teşvik ve destekler ile ilgili bilgilendirme hizmetlerimizden de faydalanabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

E-GLOBER’ın teşvik ve destekler konusunda bilgilendirme hizmetleri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız. 

İşletmelere sağlanan yerel desteklerin takip edilebileceği bazı kaynaklar

Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerinde T.C. Kalkınma Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları ihracatçı konumda bulunan tüm KOBİ’lere ve diğer işletmelere ilgili bölgelerin de ihracat hacmini artırmaya ve kalkınmasını sağlamaya hizmet edecek şekilde çeşitli mali destekler vermektedir.

Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen mali destek programları, ihracatçılar tarafından uygun proje başvurularının yapılabilmesi amacıyla dönemsel olarak web sitelerinden de ilan edilmektedir. Ajanslar bu başvuru rehberlerinde, destek programlarına başvuru yapabilecek kişileri veya işletmeleri, bunların niteliklerini, destek limitlerini, destek konusu öncelik alanını, seçim ve değerlendirme kriterlerini ve destek programına ilişkin diğer konuları da belirtirler.

T.C. Kalkınma Bakanlığı’na bağlı Kalkınma İdaresi Başkanlıkları ve Kalkınma Ajansları tarafından verilen mali destekler; Doğrudan Finansman Desteği, Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği olmak üzere üçe ayrılır.

Bölgesel kalkınma projelerinin süratle yerine getirilmesine hizmet eden Bölgesel Kalkınma İdareleri ile Kalkınma Ajansları ve ilgili bölgeleri şu şekildedir:

tablo_1

  • Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini içine alan KOP Bölgesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kapsamında bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA)  – (Konya, Karaman Bölgeleri) aracılığıyla ilgili bölgelerde bulunan ihracatçı KOBİ’lere destekler verilmektedir. İçinde KOP Bölgesi kapsamında yer alan Aksaray ve Niğde illerinin de yer aldığı Ahiler Anadolu Kalkınma Ajansı da – (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde Bölgeleri) ilgili bölgelerde faaliyette bulunan ihracatçılarımıza rekabet düzeylerini artırmaya ve bölgenin ihracat kapasitesini yükseltmeye yönelik faaliyetlerini desteklemektedir. Bu konularda ilgili Kalkınma Ajansları ile kontak kurmak faydalı olacaktır.

Diğer bölgelerdeki Kalkınma Ajanslarının yerel destekleri hakkında bilgiye faaliyet gösterdiğiniz bölgeye göre aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir. Diğer Kalkınma Ajansları ve bölgeleri de şunlardır:

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons