ULUSAL DESTEKLER

E-GLOBER, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletme sahiplerinin ülkemizde ulusal ve yerel olarak devlet kanalları tarafından sunulan teşvik ve destekler hakkında yakın takipte olmalarının önemine inanmaktadır.

E-GLOBER, ekosisteminin odağında bulunan ve ihracat yapmakta olan ve/veya ihracat dünyasına adım atma potansiyeli olan tüm KOBİ’lerin gerek üretim ve yatırımlarını planlama, gerekse atılım süreçlerinde destek olma vizyonuyla, işletmelerin üretim ve yatırım planlamalarında ve hali hazırdaki üretim süreçlerinde faydalanabilecekleri destek ve teşvikler hakkında bilgilendirmede bulunmaktadır. Ayrıca ihtiyaç duyulan alanlarda olası fırsatlardan yararlanabilmeleri için uzman kadrolarıyla destek hizmetleri sunmaktadır.

Ülkemizde, ihracat yapan KOBİ’lere ve işletmelere devletin muhtelif kuruluşlarının sağlamış olduğu birçok destek ve hibe programı bulunmaktadır. Bölgesel düzeyde verilen desteklerin yanısıra ulusal desteklerin de yatırımcılar için takibi önemlidir.

Dünyanın en büyük B2B elektronik dış ticaret platformu Alibaba.com’un tek yetkili temsilcisi E-GLOBER olarak, daha çok sayıda küçük işletmenin ürünlerini daha fazla uluslararası alıcıya ulaştırmalarına destek olma misyonundan hareketle, başta KOBİ’ler olmak üzere, tüm ihracatçıların çeşitli proje ve faaliyetlerine verilen ulusal destekleri öğrenmek isteyen kuruluşlar için takibi önemli kaynaklardan bazı örneklere aşağıdan ulaşılabilir.

E-GLOBER Olarak, İşimiz İşinizi Kolaylaştırmak

E-GLOBER, ülkemizde kurumlara sunulan destek ve teşviklerden haberli kalmanın önemine inanır. Bu doğrultuda takibe değer bazı kaynaklara aşağıdan ulaşılabilir.

Profesyonel olarak da özel ihtiyaçlarınız doğrultusunda uzman kadrolarımız ve yetkili çözüm ortaklarımız ile beraber sunduğumuz teşvik ve destekler ile ilgili bilgilendirme hizmetlerimizden de faydalanabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

E-GLOBER’ın teşvik ve destekler konusunda bilgilendirme hizmetleri ile ilgili bilgi almak için…

İşletmelere sağlanan ulusal desteklerin takip edilebileceği bazı kaynaklar

Ulusal Destekler kapsamında ihracatçı firmalara Ar-Ge yardımlarından, yurt dışında düzenlenecek fuar ve sergilere katılıma, Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması, tanıtım ve tutundurmasından Türk Malı imajının yerleştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesine kadar pek çok alanda destekler verilmektedir. İhracata yönelik Ulusal Desteklere ulaşmak için…

  • İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Destekleri ile ilgili olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi  sitelerinden bilgi alınabilir.
  • Yatırımlarda Devlet Destekleri ile ilgili olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı sitesinden bilgi alınabilir.
  • Kooperatif İhracat-Tesis Kredisi ile ilgili olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (TESKOMB) sitelerinden bilgi alınabilir.
  • KOBİ’lere Yönelik Diğer Destekler için KOSGEB
  • Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri Türkiye’de gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin ihracatın arttırılmasını sağlamak amacıyla, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını destekleyen Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı için KOSGEB sitesinden bilgi alınabilir.
  • İhracat Kredisi Desteği için Türk Eximbank, ihracatçıları ve ihracata yönelik üretim yapan üreticileri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrınakdi kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik ederek ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak için de vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir.

Kısaca ihracata yönelik devlet teşvikleri ve yetkili kuruluşlar şöyle özetlenebilir.

ULUSAL DESTEK TÜRÜ YETKİLİ KURULUŞ BAŞVURU MERCİİ
AR-GE Destekleri  T.C. Ekonomi Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı TÜBİTAK TTGV
Çevre Maliyetleri Konusunda Destekler  T.C. Ekonomi Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatçı Birlikleri
Eğitim ve Danışmanlık Yardımları  T.C. Ekonomi Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı IGEME İhracatçı Birlikleri
Pazar Araştırması ve Pazarlama Destekleri  T.C. Ekonomi Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı IGEME İhracatçı Birlikleri
Tasarım Desteği  T.C. Ekonomi Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatçı Birlikleri
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi  T.C. Ekonomi Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı IGEME
Yurt Dışı Fuar Katılım Destekleri  T.C. Ekonomi Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatçı Birlikleri
Yurt Dışı Ofis Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyet Destekleri  T.C. Ekonomi Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatçı Birlikleri
Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşma Destekleri, TURQUALITY®  T.C. Ekonomi Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı DTM ihracat Gen.Müd.lüğü
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons