TİCARİ İŞBİRLİKLERİ YARAT

Küreselleşmenin baş döndürücü bir hızla ilerlediği, uluslararası ticaretin ve yatırımların serbestleştiği, mesafelerin önemini yitirdiği, üretim süreçlerinde işbirliklerinin önem kazandığı, bilgi teknolojilerinin geliştiği ve anlık iletişimin arttığı günümüzde, kâr amacı güden işletmeler ilişki networklerini geliştirerek, daha az zamanda daha fazla iş anlaşmasına ve satışa imza atacak projelerin içinde olmak için çaba göstermekteler. Türkiye gibi hızlı büyüyen ekonomilerde ticari fırsatları yakalamak ve en iyi şekilde değerlendirmek rekabette bir adım öne geçmek için önemli bir basamak.

Ülke ekonomisinin temellerini oluşturan girişimci ve ihracatçı KOBİ’lerin faaliyet gösterdikleri ya da hedefledikleri pazarlarda rekabet fırsatı yakalaması, kârlılık, istihdam ve ihracat hacmi açısından ülke ekonomisi için çok olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

Değerlendirilmesi önemli ticari fırsatların başında ise ihracata konu ürün ve hizmetlerin sınır ötesi pazarlarda tanıtılması, doğru zamanda doğru hedef kitle ile doğru fiyatla buluşması ve güvenilir bir platform üzerinden ticari faaliyetlere dahil olması geliyor.

E-GLOBER, dünyanın lider teknoloji ve dijital dış ticaret platformu Alibaba.com’un Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi ve yerel distribütörü olarak, KOBİ’ler dahil, tüm ihracat, ithalat ve işletmeler arası (B2B) ticaret kurum ve kuruluşlarına Alibaba.com’un dünyaya sunduğu fırsatları getirerek, küresel anlamda yeni ticaret bağlantıları yaratmada öncülük etmek hedefiyle faaliyetlerini planlıyor.

E-GLOBER Olarak, İşimiz İşinizi Kolaylaştırmak!

Türk ihracatçılarına var olan ihracat hacimlerini artırma yolunda tüm süreçlerde destek olmayı kendine misyon edinen E-GLOBER, Türkiye’den ihracat yapanlar kadar  ülkenin varolan ihracat hacmini de geliştirerek Türkiye ekonomisinin büyümesine katkıda bulunmayı en büyük sosyal sorumluluğu olarak belirlemiştir. Bu çerçevede, Türkiye’de var olan ihracatçı kuruluşların elektronik B2B dış ticaret portallarının kendilerine getireceği ticari fırsatları ve katkıları fark etmelerini ve tek bir dijitalleşme adımı ile dış ticaret hacimlerini maksimum seviyelere çıkarmalarını sağlamak da E-GLOBER’ın öncelikli hedefleri arasındadır.

E-GLOBER, Alibaba.com online platformu üzerinden üyelerine tahsis ettiği özel vitrinler ve showcase alanları  ile başta ihracatçı KOBİ’lere ve tüm  işletmelere ürünlerini 365 gün 7/24 sergileyebilme imkanı sağlayarak reklam tanıtım maliyetlerini de düşürmekte ve daha geniş müşteri profillerine hızla anlık olarak ulaşmalarını sağlamaktadır. Aynı zamanda Alibaba.com, kullanıcılarına güvenirliği tescillenmiş olarak online veritabanına akredite olmuş ticari profilleri sunarak B2B  ticaret network ağında güvenlik endişelerini de ortadan kaldırmakta, güçlü ve güvenilir ticari işbirlikleri yaratılmasında büyük fırsatlar sunmaktadır.

Dünyada 240 bölge ve ülkeden 80 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısıyla günde 1 milyondan fazla görüntülenme ve 1 satıcıya 26 alıcının düştüğü dünyanın en büyük elektronik B2B  ticaret portalı Alibaba.com’un online veritabanı üzerinden sunulan özel fırsatlar ile sınır ötesi pazarlarda kolay, hızlı ve güvenilir alıcı ve tedarikçiler bulmak, dünyanın her yerinden potansiyel müşterileri kolayca hedefleyebilmek, ürün ve hizmetleri uluslararası arenada sergileyebilmek ve güçlü ticari işbirlikleri kurmak bir tık kadar kolaylaşırken, E-GLOBER’ın sunduğu özel katma değerli servisler de tüm dış ticaret süreçlerinde üyelerinin konusuna hakim iş ve çözüm ortakları ile dünya pazarlarında hak ettiği yerlere ulaşmasına destek olmaktadır.

E-GLOBER ekipleri, küresel pazarlarda var olan tüm fırsatları görmek, bilmek, yeni ticari işbirlikleri yaratmak ve işbirliklerini katlanarak artan iş hacimlerine dönüştürmek  için size tüm desteği vermeye hazır.

Siz de hazırsanız,
E-GLOBER Sizi Uluslararası Ticaretin Lider Platformu Alibaba.Com’a Davet Ediyor,

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons