HIZLI OKUMALAR

Bakanlıkların, kamu kurumlarının, birliklerin, çeşitli kurum ve kuruluşların dış ticaret, iş dünyası, ekonomi ve sanayi ile ilgili yayınlarını, önemli makaleleri, araştırma raporlarını, sunumları içeren bilgilendirici dökümanlarının takibi ekosistemdeki öne çıkan konuları, yenilikleri, gelişmelerin yakın takibi açısından önem taşımaktadır.

E-GLOBER olarak ekosisteme dair takibini önemli gördüğümüz bazı kaynakları aşağıda bulabilir, gündeme dair çeşitli kaynaklardan güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

 • TİM Yayınları ve TİM Araştırma Raporları
 • KOSGEB Yayınları
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Yayınları ve AB Dairesi Yayınları
 • Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, TEPAV Araştırma ve Yayınları ve TEPAV Projeleri
 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Yayınları ve DEİK Yayınları
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Sektör Raporları ve Diğer Yayın ve Raporlar
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı Yayınları
 • İktisadi Kalkınma Vakfı, IKV Yayınları, Analizler, ve İnfografiklerle Türkiye & AB 
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yayınları & Raporları
 • İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yayınları ve Araştırma Raporları ve İnfografiklerle Türkiye & AB
 • T.C. Ekonomi Bakanlığı, Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Devlet Destekleri Adım Adım Uygulama Rehberi
 • İhracatçı Birlikleri tarafından bölgeler bazında üretim ve ihracat ile ilgili verilerin derlenmesiyle oluşturulan istatistiki raporları, araştırma raporlarını ve birliklerin çeşitli yayınlarını takip ederek ürün grupları ve sektörler bazında ihracat rakamlarını, artış-düşüşleri, en çok ihracat yapılan ülkeleri, çeşitli çapraz tablolar ile bölgelere ya da ülkelere göre ürün ihracatlarını vb öğrenebilirsiniz. Bunları takip ederek strateji ve planlamalarınıza yön verebilirsiniz. İhracatçı Birliklerinin ilgili sayfalarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilir…
 • Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının bağlı bulundukları bölgelerin sosyo-ekonomik göstergelerinin, kalkınma planlarının ve yatırım teşviklerinin de yer aldığı çeşitli raporları ve yayınları mevcuttur. Bilhassa bölgesel kalkınmayı artırıcı faaliyetlerde bulunan işletmelere yönelik birtakım desteklerin alınabilmesi için söz konusu planların ve raporların analizi oldukça önemlidir. Söz konusu bazı raporlara aşağıdaki kaynaklardan ulaşılabilir.
  • T.C. Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Raporları
  • T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Yayınları
  • T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Raporları
 • Kalkınma Ajanslarının faaliyet gösterdikleri bölgelerin kalkınması için yaptıkları çalışmalar neticesinde hazırlanan araştırma raporları, sektörel raporlar ve diğer veriler ile ilgili yayınlarının takip edilmesi önemlidir. Zira söz konusu bölgelerin kalkınması amacıyla faaliyet gösteren işletmelere çeşitli desteki hibe vb. teşviklerin verilmesi temelinde bu raporlar yol gösterici niteliktedir. Söz konusu bazı raporlara aşağıdaki kaynaklardan ulaşılabilir…

Dış ticaret ekosisteminden ve iş dünyasından muhtelif kurum ve kuruluşların yayınladıkları dergiler de gündemden haberdar olmak için aşağıdaki kaynaklardan takip edilebilir.

Dış ticaret dünyası mensupları için takibi önem arzeden diğer bazı raporlar ve sunumlar için aşağıdaki kaynaklardan faydalınabilinir.

 • Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Sunumları
 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, DEİK Dış Ekonomik İlişkilerde Güncel Konular Serisi ve Odaktaki Ülkeler, Sektörler ve Fırsatlar Serisi
 • Avrupa Birliği ile ilgili konular, AB’den gelen hibeler vb. konularda Bakanlığın muhtelif yayınlarını takip etmek için Yerelde AB Yayınları
 • T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Diğer Yayın ve Raporlar
 • ICC Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası, ICC Yayınları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons