E-GLOBER UZMANLIĞI

E-GLOBER, Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalkınma hedeflerine erişmesi için ihracat kapasitesini artırmasının en önemli adımlar arasında olduğuna, uluslararası arenada var olan fırsatları görmenin ve dünyada yaygın kullanılan teknolojileri benimseyerek hızla dijitalleşme yolunda ivme kazanmanın dış ticarette başarıyı getirecek ve rekabette Türkiye’yi bir adım öteye taşıyacak uzmanlıkların başında geldiğine inanır.

Türk işletmelerinin dijital dönüşümlerine ilham vermeyi ve ticari verimliliklerini arttırma yolunda dünyada mevcut olan fırsatları ülkemizde de kullanımlarına sunmayı görevleri arasında sayan E-GLOBER, bu amaçla küresel B2B ticaret ekosistemininin tüm paydaşları ile ortak çalışma zeminleri yaratmaktadır. Global ticaret pazarlarında Türk işletmecilerin rekabet avantajlarını yakalamaları yönünde gereken tüm destek programlarını alanının uzman kadroları ile geliştirdiği çözüm ortaklıkları aracılığıyla sunmaktadır.

E-GLOBER, Türk işletmelerinin yeni teknolojilere adaptasyonu ve uluslararası ticarete olan ilgi ve yaklaşımları nedeniyle büyük girişimcilik potansiyeline sahip olduğuna inanmaktadır. Bu çerçevede, bir yandan dünyanın lider ve en güvenli B2B e-ticaret platformu Alibaba.com’un uzman kadroları ile birlikte Türk işletmecilerinin Türkiye’den sınır ötesi pazarlara yayılarak Türk elektronik B2B ticaret ekosisteminin geleceğini şekillendirmeye dönük hizmetler sunmaktadır.

Diğer bir yandan da, Türk KOBİ’lerine e-ticaretin geleceğini ve potansiyelini sadece Alibaba.com olarak değil, ekosistem içinde yer alan diğer önemli oyuncuların da katkılarıyla gösterecek projelere yatırım yapmaktadır. Aynı zamanda, KOBİ’ler başta olmak üzere, Türk ticaret işletmelerini dünyadaki tüm fırsatlarla tanıştırarak geleceğe doğru harekete geçirmeyi teşvik edecek projelere de yatırım yapmaktadır.

İşletmeden işletmeye (B2B) ihracat veya ithalatın yanısıra Türk işletmelerinin küresel çapta B2B ticaret ekosistemi içinde hak edilen yerlere ulaşmasını desteklemek üzere, sektörün ve endüstrinin önde gelen kurum, kuruluş ve profesyonelleri ve uzman kadroları ile bir araya gelerek katma değerli servisler geliştiren E-GLOBER’ın ve Alibaba.com Türkiye platformunun uzman kadrolarının ortak hedefi küresel dış ticaretin tüm süreçlerinde her Türk işletmesinin güvenilir çözüm ortağı olarak yanında olmaktır.

Siz de E-GLOBER’ın vizyonunu paylaşıyor ve E-GLOBER’ın hedef odaklı projelerinde yer alıp E-GLOBER Ekosisteminin bir paydaşı olmak istiyorsanız, tanışma zamanıdır.

E-GLOBER Hizmetleri için tıklayınız.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons