E-GLOBER KURUMSAL VİZYON

Ülkemizin var olan ihracat hacimlerini artırmaya yönelik özel çalışmaların yanısıra, ekonomiye yepyeni ihracatçılar kazandırmak hedefiyle, tüm potansiyel ihracatçılar için özel eğitim ve destek programları da geliştirerek, Türkiye temsilciliğini ve distribütörlüğünü yaptığı Alibaba.com platformunun sunduğu tüm küresel imkanları Türk dış ticaret ekosisteminin oyuncularının kullanımına sunarak, ülkemizin ihracat hacminin ve Türkiye ekonomisinin büyümesine somut katkılarda bulunmak E-GLOBER’ın öncelikli kurumsal vizyonu ve temel sosyal sorumluluğu olarak belirlenmiştir.

Bu vizyon ve sorumluluk bilinciyle, E-GLOBER yerel işletmelerimizin küresel ticaret pazarlarındaki faaliyetlerini destekleyerek, ülkemizin küçük ve orta ölçekli işletmelerinin (KOBİ) karlılıklarına da katkılar sağlamayı hedefler. Bu hedefle, KOBİ’lerin, Alibaba.com’un sağlayacağı uluslararası ticaret deneyiminden ve Alibaba.com platformunun sunduğu üyelik modellerinin getireceği katma değerlerden faydalanarak, hem iş hacimlerini hem de uluslararası ilişki ve bağlantılarını arttırmaya yönelik faaliyetlerini faaliyetlerini katma değerli servislerle desteklemektedir. E-GLOBER, bu çerçevede Türk işletmelerinin küresel pazarlarda, ürünleri, hizmetleri ve markalarıyla hak ettiği konum ve itibara ulaşmalarına destek olmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

YARIN ODAKLI ADIMLAR

E-GLOBER, günümüzde tüm global dış ticaret ekosisteminin önde gelen mensuplarının lider küresel pazaryeri olarak tanımladığı elektronik dış ticaret platformlarının, dünyaya ve şimdi Türkiye’ye ne gibi büyük iş hacimleri sunduğunu, online ticaret platformlarının özellikle KOBİ’ler için ne büyük fırsatlar yarattığını, Türkiye’deki tüm B2B ticaret oyuncularına ve dış ticaret pazarlarına adım atmak isteyen tüm potansiyel dış ticaret mensuplarına anlatarak, göstererek, örnekler sunarak tanıtmayı ve kısa dönemde Türkiye’den yepyeni e-ihracat yıldızı KOBİ’ler yaratmayı vizyon ve sosyal sorumluluğu doğrultusunda yarın odaklı adımlarının başında saymaktadır.

Türkiye’de var olan ihracatçılarımızı elektronik dış ticaret portallarının kendilerine getireceği katkıları fark etmelerini sağlayarak, tek bir dijitalleşme adımı ile dış ticaret hacimlerini maksimum seviyelere çıkarmalarını sağlamak da E-GLOBER’ın öncelikli hedeflerindendir.

E-GLOBER, tüm hedeflerine ulaşmak, yarının dış ticaret dünyasındaki büyük dönüşümlere KOBİ’ler ile beraber imza atmak için, hem globalleşen KOBİ’nin dijitalleşme sürecine ivme kazandırmaya, hem de gerek dış ticaret dünyasına adım atmış gerekse dış ticaret pazarlarında oyuncu olmaya hazırlanan tüm kişi ve kurumlara dış ticaret süreçlerinin her adımında destek olmaya yönelik geliştirdiği özel projelerde ilgili kamu ve devlet kurumları, mesleki kuruluşları, sektör profesyonelleri ve STK’lar ile işbirlikleri içerisinde çalışmaktadır.

E-GLOBER Olarak, İşimiz İşinizi Kolaylaştırmak!

 

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons