E-GLOBER KÜRESEL TİCARET MODELİ

E-GLOBER, kuruluş misyonu ve kurumsal vizyonu doğrultusunda ve hedeflerine odaklı faaliyetleri ile; gerek Türk dış ticaret dünyasının günümüzdeki ve gelecekteki tüm potansiyel kurum ve kuruluşlarını  küresel pazarlarda lider konumlara taşıyacak özel profesyonel destek hizmetlerini geliştirmeyi, gerek Türkiye temsilcisi ve distribütörü olduğu dünyanın en büyük lider elektronik B2B ticaret platformu Alibaba.com’un Türkiye’ye sunduğu fırsatları ülkemizin dış ticaret kurum ve kuruluşlarının ulusal ve uluslararası B2B ticaret pazarlarında rekabet gücünü artıracak şekilde değerlendirmelerine yönelik tasarladığı özel projeler, eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri sunmayı, ve gerekse Türkiye’de hali hazırda dış ticaret yapan ve gelecekte dış ticaret yapmayı planlayan kişi ve kuruluşlara e-ticaret ekosisteminde öncülük etmeyi kendisine misyon edinmiştir.

Bu misyon ile doğru orantılı olarak, üyelerinin, 240 bölge ve ülkeden 80 milyon kayıtlı kullanıcısıyla iletişim sağlayan, dünyanın en büyük B2B e-dış ticaret platformu Alibaba.com’u etkili kullanmalarını sağlamak, aynı zamanda dış ticaret süreçlerinin her adımında işbirliği içerisinde olduğu uzman kurum ve kuruluşlar aracılığı ile, hem üyelerinin hem Türkiye’nin dış ticaret hacminin katlanarak artmasına destek olmak, E-GLOBER’ın iş modelinin odağını oluşturur.

Tüm tanımladığı hedef, vizyon ve misyon doğrultusunda, E-GLOBER Küresel Ticaret Modelinde, E-GLOBER ve Alibaba.com platform üyelerinin, dünya lideri Alibaba.com’un güçlü marka algısı, sunduğu global fırsatlar ve uluslararası ticaret deneyiminden faydalanarak, globalleşen elektronik B2B ticaret ekosisteminde, iş hacimlerini ve uluslararası ilişki ve bağlantılarını artırmalarını sağlayacak hizmetlerin yanısıra, kurumların dış ticaret süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik katma değerli özel bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır.

E-GLOBER küresel pazarlarda gelişen her türlü ticari işbirliğinde güven ve sürekliliğin önemine inanmakta ve aynı inancı paylaşan Alibaba.com ile birlikte platformun dünya çapındaki tüm üyelerinin B2B e-ticaret ağında güvenirlik ve güvenlik endişelerini ortadan kaldıracak şekilde, akredite firmalar ile güvenli ve ileri teknolojilerle donatılmış ortamlarda ticari ilişkiler içine girmelerini de garanti altına almaktadır.

E-GLOBER OLARAK, İşimiz İşinizi Kolaylaştırmak!

 

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons