E-GLOBER EKOSİSTEMİ

Ülkemizden yepyeni küresel ticaret yıldızları doğmasına ve global başarı hikayeleri yaratılmasına destek olmak E-GLOBER’ın önemli görevleri arasındadır. E- GLOBER bu önemli görevi temel aldığı kuruluş vizyonunu, ülkemizin 2023 ihracat hedeflerine ulaşmasına destek olmak amacıyla, hem var olan ihracatçılarımızın ihracat hacimlerini artırmaya, hem de Türkiye’den yeni ihracat yıldızları yaratarak katlanarak artan dış ticaret hacimlerine ulaşılmasına katkıda bulunmak olarak tanımlamıştır.

E- GLOBER, bu büyük hedefe ulaşmak için işletmeler arası küresel ticaret piyasalarında var olan tüm global ticaret ekosisteminin mensuplarını işbirliği içerisinde olduğu paydaşları olarak görmekte ve bu doğrultuda uluslararası ticaretin tüm süreçlerinde pay sahibi olan tüm kurum ve kuruluşları, sunduğu ve sunmaya hazırlandığı tüm hizmetlerinin vazgeçilmez iş ve çözüm ortakları olarak E-GLOBER Ekosisteminin üyeleri olarak tanımlamaktadır.

Bu inançla E-GLOBER, Türk B2B ticaret ekosistemi ile beraber uluslararası dış ticaret ekosistemi içerisindeki tüm paydaşlar ile güçlü iş ilişkileri kurmayı ve çağın sunduğu dünyanın önde gelen inovatif ve teknolojik altyapılarını kullanarak, kurulan küresel ticari ilişkileri her geçen gün artan iş hacimlerine dönüştürme sürecinde tüm kurum ve kuruluşların çözüm ortağı olarak faaliyetlerini sürdürmeyi planlamaktadır.

E-GLOBER Olarak, İşimiz İşinizi Kolaylaştırmak!

Türkiye’deki yerel işletmelerin gerçek küresel oyunculara dönüşmelerine destek olma vizyonu ile Türkiye’nin dış ticaret hacmine ve ülke ekonomisinin gelişimine destek olacak adımlar atmayı en büyük kurumsal sosyal sorumluluğu olarak gören E-GLOBER, Türk B2B ticaret dünyasının tüm mensuplarını ve özellikle Türk KOBİ’lerini ekosisteminin odağında tutmaktadır. Bu nedenle, özellikle KOBİ’lerin dünya pazarlarına açılımında ihtiyaç duyacakları tüm imkanları sunmakta olan kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine giderek, dünyada mevcut tüm dış ticaret fırsatlarını Türk ticaret dünyasının üyelerine sunmak üzere de işbirlikleri geliştirmektedir.

Global ticaret pazarlarının en büyük fırsatlarını Türk ticaret dünyasına sunma hedefiyle faaliyetlerini planlayan E-GLOBER, dünyanın lider teknoloji ve dijital dış ticaret platformu Alibaba.com’un Türkiye’deki tek temsilcisi ve yerel distribütörü olarak bu dev platformun dünyaya tanıttığı tüm fırsatları Türk dış ticaret ekosisteminin tüm mensuplarına sunmaktadır.

E-GLOBER, aynı zamanda,ülkemizin ihracat, ithalat ve tüm işletmeler arası (B2B) ticaret kurum ve kuruluşlarına küresel anlamda yeni ticaret fırsatları yaratmada öncülük etmek ve e-ticaret ekosisteminde yer alan tüm süreçlerde ihtiyaç duyacakları teknolojik, sektörel, ve profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunarak, Türkiye’nin iç ve dış B2B ticaret ekonomilerinin gelişmesine katkıda bulunmak hedefiyle kurduğu işbirliklerini geliştirmekte ve ekosistemini tüm B2B süreçlerinde söz sahibi kurum kuruluşların katılımı ile genişletmektedir.

Gerek dış ticaret dünyasına adım atmış gerekse dış ticaret pazarlarında oyuncu olmaya hazırlanan tüm kişi ve kurumlara dış ticaret süreçlerinin her adımında destek olmaya yönelik geliştirdiği özel projelerde ilgili kamu ve devlet kurumları, mesleki kuruluşlar, sektör profesyonelleri ve STK’lar ile işbirlikleri içerisinde çalışmalarını sürdüren E-GLOBER, bir yandan ülkemizin var olan ihracatçılarının ihracat hacimlerini artırmaya destek olmayı hedeflemekte, bir yandan da Türkiye’den yepyeni ihracatçılar yaratmayı hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda dış ticaret ekosistemde yer alan tüm paydaşlar ile birlikte projeler tasarlamaktadır.

Siz de E-GLOBER’ın vizyonunu paylaşıyor ve E-GLOBER’ın hedef odaklı projelerinde yer alıp E-GLOBER Ekosisteminin bir paydaşı olmak istiyorsanız, tanışma zamanıdır.

E-GLOBER Hizmetleri için tıklayınız.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons