DIŞ TİCARET VERİLERİ

Dış ticarete konu malların iç ve dış pazarlardaki trendlerinin doğru bir şekilde analiz edilmesi, ve bu analizler doğrultusunda ürünlerde gerekli revizyonlara gidilmesi; pazarın ihtiyaçlarının doğru yorumlanması ve ürünlerin bu ihtiyaçlar doğrultusunda sunulması; rekabet analizinin doğru bir şekilde yapılabilmesi ve bu kapsamda rakip ürünlerden daha iyi koşullarda ürün karması hazırlanması; içinde bulunulan sektörün gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ne tür dinamiklerden etkilendiğinin bilinmesi; gümrükler, ekonomik göstergeler, sanayi endeksleri, ticaret hacimleri, üretim rakamları ve yerli – yabancı üreticiler ile ilgili istatistiki verilerin doğru bir şekilde takip edilmesi ile mümkün olmaktadır.

Üretici, ithalatçı ya da ihracatçı, tüm işletmeler dış ticaret politikalarını formüle ederken aldıkları kararları desteklemek için istatistiki verilerden faydalanır. Türkiye’nin resmi dış ticaret istatistikleri sadece TÜİK tarafından yayımlanmakla birlikte, ekonomik gelişmeler ile ilgili T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Kalkınma Bakanlığı, ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi birçok resmi devlet kurumu ile birlikte TOBB, TİM, TÜBİTAK gibi birlikler de TÜİK verilerini baz alarak dış ticaret faaliyetlerinde kendi alanları ile ilgili analiz ve raporlar hazırlayarak, sayısal verileri özel sektör kurumlarının daha kolay yorumlayabilecekleri formatlarda sunmaktadır.

E-GLOBER, rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı günümüzde istatistiki verilerin doğru okunması ve sağlıklı yorumlanmasının dış ticarette başarılı olabilmek için gerekli olduğuna inançla, aşağıdaki muhtelif kaynakları takibe değer görmektedir.

TAKİBE DEĞER ARAŞTIRMA RAPORLARI

Türkiye’deki muhtelif Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, birlikler ve dernekler dönemsel olarak birçok sektördeki üretim, ihracat, ithalat ve yatırımlar ile ilgili araştırma raporlarını açık platformlarda tüm kamuoyuna sunmaktadır. Bu raporlar sektördeki yerli ya da yabancı üreticilerin ya da dış ticaret şirketlerinin faydasına olacak şekilde, sektörel ya da ekonomik sorunları masaya yatırmakta, çözümler önermekte, fırsatları işaret etmekte, ya da genel durum analizi sunmaktadır.  Araştırma raporları, üretici, ithalatçı ya da ihracatçı, tüm işletmelerin sağlıklı gelişimi ve geleceği için önemli öngörüler içermektedir.

Bu nedenle, E-GLOBER olarak rekabet gücünü geliştirmek isteyen işletmelere fırsat ve tehditleri önden görebilmeleri açısından değerlendirmeleri için takibe değer gördüğümüz araştırma raporlarından bazılarına düzenli olarak aşağıdaki kaynaklardan ulaşılabilir;

TAKİBi ÖNEMLİ SEKTÖR RAPORLARI

Günümüzde global sosyo-ekonomik ortamda meydana gelen değişimlere hızla ayak uydurabilen firmalar rekabet avantajına sahip olabilmektedir. Söz konusu değişimler ticari faaliyet gösteren firmaları ve içinde bulundukları sektörleri de doğrudan etkileyerek, sürdürülebilir başarı için ürün ve hizmetlerde hızlı yenilemeler yapılmasını gerektirmektedir.

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında, kısa sürede bazı ürünlerin talep ömürleri bazı ülkelerde tükenebiliyorken, bazı ürün ve hizmetlerin ise dünyanın farklı bölgelerinde talepleri artmaktadır. Uzman kurum ve kulurşlarca hazırlanan sektör raporları, bu trendleri takip edenler ve verileri doğru yorumlayabilenler için büyük ticari fırsatlar sunmaktadır.

 E-GLOBER, sektörel raporların, şirketlerin yarına hazırlıklı olmalarında yol haritası niteliğinde olup, fırsat ve tehditleri ortaya koyarak, sektöre ilişkin hedefler belirlenmesinde ve bu hedeflere ulaşacak stratejilerin geliştirilmesinde baz oluşturmak açısından faydalı olduğuna inanmaktadır.

Takibe değer muhtelif Genel amaçlı veya belirli bir ekonomik kesiti hedefleyen sektör raporlarından bazılarına düzenli  olarak aşağıdaki kaynaklardan ulaşılabilir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons